Algemene voorwaarden
Kimm Dance Center

Algemeen
·  
    Iedereen die de sportaccommodatie betreedt, accepteert de algemene voorwaarden en gedraagt zich naar de huisregels van de locatie.
·       Personen jonger dan 18 jaar dienen altijd toestemming te vragen aan hun ouders (in deze algemene voorwaarden wordt een eventuele voogd gelijkgesteld aan ouders). Het inschrijfformulier, waarop deze algemene voorwaarde van toepassing zijn, moeten dan ook ten alle tijden ondertekend worden door de ouders.
·       De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming van de inschrijving van de leden aan Kimm Dance Center.

Lidmaatschap
·       Inschrijfkosten voor nieuwe leden bedragen €10,-
·       De kosten van contributie verschillen per lidmaatschap.
·       Het lidmaatschap bestaat uit 11 maanden per dansseizoen. In de grote (zomer) vakantie is Kimm Dance Center gesloten en zijn er geen lessen. De andere vrije (feest)dagen en vakanties zijn in het lesgeld verrekend.
·       De vakantiedata zullen altijd dezelfde data zijn als de schoolvakanties.
·       Het is niet mogelijk een lidmaatschap te onderbreken vanwege vakanties. Een abonnement opzeggen om soortgelijke redenen kan in bespreking met de directie van Kimm Dance Center.
·       Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren, per mail.
·       De opzegtermijn is één maand. Bij een maandelijks abonnement kan dit elke maand, bij een jaarlijks abonnement kan dit de maand voor het einde van het contractjaar.
·       Kimm Dance Center behoudt zich het recht voor om de contributie te wijzigen. De leerling wordt hiervan minimaal één maand voorafgaand aan de wijziging op de hoogte gesteld. De leerling heeft het recht om het lidmaatschap per direct te beëindigen bij een tarievenwijziging zolang beëindiging binnen die maandtermijn plaatsvindt.
·       Wil de klant het jaarabonnement wijzigen voordat het contract is afgelopen dan kan dit tegen betaling van 50% van de resterende abonnementskosten.  

Betaling
·       De danslessen worden per kalendermaand betaald via een automatische incasso. Wil je contant betalen, dan kan dit ook. Hiervoor gelden andere regels.
·       Bij de inschrijving verstrekken wij een machtiging voor het starten van de automatische incasso.
·       Bij storno’s krijgt u automatisch een mail met de vraag of u zelf het bedrag zo spoedig mogelijk wilt overmaken. Bij een volgende storno wordt €2,50 administratiekosten per keer in rekening gebracht, dit in verband met voor ons bijkomende kosten door een storno.
·       Bij het in gebreke blijven van de betaling van de maandelijkse contributie, zijn de verschuldigde bedragen door Kimm Dance Center direct opeisbaar. Indien er niet wordt voldaan aan de betaling kan de directie van Kimm Dance Center direct het abonnement stopzetten en kan u de toegang tot het complex worden geweigerd.
·       Bij de inschrijving verstrekken wij een machtiging voor het starten van de automatische incasso.
·       Bij storno’s krijgt u automatisch een mail me de vraag of u zelf het bedrag zo spoedig mogelijk wilt overmaken. Bij een volgende storno wordt €2,50 administratiekosten per keer in rekening gebracht, dit in verband met voor ons bijkomende kosten door een storno.
·       Bij het in gebreke blijven van de betaling van de maandelijkse contributie, zijn de verschuldigde bedragen door Kimm Dance Center direct opeisbaar. Indien er niet wordt voldaan aan de betaling kan de directie van Kimm Dance Center direct het abonnement stopzetten en kan u de toegang tot het complex worden geweigerd.

Huisregels
·       Er zal respectvol met elkaar worden omgegaan.
·       De leerling wordt op tijd in de les verwacht.
·       Persoonlijke hygiëne is belangrijk. Denk hierbij aan deodorant en/of een handdoek.
·       Draag geen buitenschoenen in de zaal. Hiermee breng je zand in de zaal, waardoor er slijtage ontstaat aan de dansvloer en leerlingen tijdens grondstukken in het zand op de grond liggen.
·       Het kan zijn dat een docent ziek is. We proberen altijd voor vervanging te zorgen. Soms is dit echter niet mogelijk, maar dan wordt je van tevoren ingelicht. Deze les kan dan ingehaald worden.
·       Ben je ziek geweest of kon je niet komen dansen? Dan mag je de les inhalen op een andere dag.
·       Het is niet toegestaan om zonder toestemming te filmen tijden de danslessen. Er zullen vanuit Kimm Dance Center regelmatig filmpjes worden opgenomen om op de website en social media te plaatsen. Wil je niet op deze filmpjes te zien zijn? Geef dit dan door aan je docent.
·       Kom naar de lessen met passende danskleding.
·       Gelieve geen kauwgom/snoep in de mond tijdens de lessen.
·       Gelieve de telefoons op stilfunctie of uit te zetten tijdens de danslessen.
·       Geen toeschouwers in de lessen. Ouders zijn de laatste 5 minuten welkom om te komen kijken. Wil je een keer een vriendje of vriendinnetje meenemen? Vraag het dan aan je docent.
·       Het is niet toegestaan om bij Kimm Dance Center in het pand te roken, drugs te gebruiken, alcohol of drugs bij je te hebben of onder invloed te zijn van alcohol/drugs.
·       Huisdieren zijn verboden.
·       Het met opzet beschadigen van eigendommen van Kimm Dance Center zal in rekening worden gebracht.
·       Kimm Dance Center behoud zich het recht voor eenieder de toegang tot het complex te weigeren en het lidmaatschap te beëindigen indien daartoe gegronde redenen zijn.

Bereikbaarheid en communicatie:
·       Kimm Dance Center is altijd bereikbaar via de mail, telefoon en WhatsApp.
·       In schoolvakanties en op officiële feestdagen zijn er geen lessen, tenzij vooraf anders vermeldt. In de zomervakantie is Kimm Dance Center gesloten.
·       Wanneer je niet (op tijd) aanwezig kunt zijn voor een les, zorg je dat je tijdig afmeldt via mail, telefoon of WhatsApp.
·       We communiceren alle belangrijke informatie via WhatsApp, Instagram en mail. Zorg ervoor dat we altijd uw juiste gegevens hebben.
·       Wijzigingen van persoonsgegevens kunnen via de mail worden doorgegeven. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van juiste informatie.

Aansprakelijkheid
·       Kimm Dance Center is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor blessures en/of letsels die tijdens voor en na de lessen, shows en andere gerelateerde zaken kunnen worden opgelopen.
·       Deelname aan de danslessen, shows, wedstrijden etc. gebeurd op geheel op vrijwillige basis. Kimm Dance Center kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor materiele en/of immateriële schades.
·       Kimm Dance Center is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadigingen van goederen van dansleerlingen en bezoekers. Zorg dat je geen kostbare spullen meeneemt of dat je deze goed opbergt. Op alle met Kimm Dance Center gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.